Naší vizí je budovat centra denní péče, kde přirozeně dochází k propojování dvou zájmových skupin, které se sice nacházejí na rozdílné straně života, avšak vzájemně jsou si nepochybně přínosem.

Mgr. Martin Navrátil, jednatel

Povídej a Přečti

V rámci našich mezigeneračních setkávání Mezi námi podporujeme pravidelné setkávání všech generací lidí v projektech “Povídej“ a “Přečti“.

V projektu Povídej, u jehož zrodu byla v roce 2012 naše školka Českomoravské stavební spořitelny PampeLiška,  se děti se seniory setkávají jednou měsíčně. Během setkání děti s babičkami a dědečky kreslí, modelují, zpívají, pečou i tančí, ale hlavně si povídají.
V Projektu Přečti, chodí senioři pravidelně dětem číst do školek. Všechny naše školky se staly součástí tohoto prospěšného projektu. Od roku 2017 vydáváme společný kalendář.